Skip to main content

Een magnesiet vloer!! Wat nu?

5 april 2022

We komen het steeds vaker tegen, een magnesiet vloer. Maar wat is dat nou eigenlijk en wat kunnen we ermee?

Waarom een magnesiet vloer
Magnesiet vloeren worden steeds populairder. Dat komt grotendeels door de toegenomen vraag naar vloerverwarming, ook in oudere gebouwen. Je kunt je voorstellen dat als je een nat/water vloerverwarmingssysteem wilt hebben in een oud grachtenpand met houten bouwvloeren, het storten van een cement- of gips gebonden vloer onmogelijk is. Dat is gewoonweg veel te zwaar.

Magnesiet vloeren bieden dan vaak een uitkomst door het lage gewicht van ca 3,5 Kg per M2 bij een dikte van 1 cm.

Een andere reden is dat Magnesiet de mogelijkheid biedt om in scheefgezakte woningen weer een vloer aan te brengen die waterpas komt te liggen. Hoogteverschillen van 4 tot 12cm kunnen voor komen in dit soort oude panden.

De vloer zelf.
Het worden dus magnesietvloeren genoemd en ook wel houtmagnesiet vloeren. En die laatste naam doet eerder recht aan dergelijke vloeren. De vloer bestaat tegenwoordig namelijk voor zo’n 95 % uit houtvezels (vroeger waren er ook magnesietvloeren zonder houtvezels). De overige 5%, het bindmiddel, bestaat uit gemalen magnesietsteen en magnesiumchloride, een zout. Aangemaakt met water wordt dit mengsel net als cement het pand ingepompt en met een rei uitgevlakt.

Omdat het dus voor het overgrote deel bestaat uit houtvezels kan de magnesietvloer er een beetje uitzien als vloeibaar spaanplaat en wanneer droog ziet het er ook uit als één grote spaanplaat vloer. Door allerlei bouwactiviteiten duurt dat doorgaans niet heel lang en ziet het er snel vervuild en grijs uit.

De droging
De droogtijd van een magnesiet vloer is doorgaans gelijk aan die van een cementdekvloer; een week per centimeter. Het is dus van belang om te achterhalen in welke dikte het materiaal, verspreidt over de ruimte, is aangebracht. De dikteverschillen kunnen immers heel groot zijn. Doorgaans is het wel zo dat je aan de veranderende kleur van de vloer kunt zien of deze aan het drogen is. Hoe lichter de kleur, hoe droger de vloer. Wanneer je met een stuk schuurmateriaal in bijvoorbeeld korrel 50 over de vloer gaat en het schuurmateriaal zit direct vol, dan is dat vaak een indicatie van een nog te natte magnesiet vloer. Wanneer je met een beitel een klein beetje de vloer in gaat zie je meestal vanzelf al of er nog vocht aanwezig is. Het materiaal is dan vaak nog een stuk donkerder en voelt ook licht vochtig aan.

Vocht meten in een magnesiet vloer.
Er zijn op dit moment geen vochtmeters die 100% zeker het vochtpercentage kunnen meten in een magnesiet vloer.

Een veel gebruikte methode is het luchtdicht afplakken van de vloer met een stuk plasticfolie. Zit er de volgende dag condens, dan kun je ervan uit gaan dat de vloer nog te vochtig is. Hóe vochtig is echter de vraag. Bovendien is luchtdicht aftapen op een magnesietvloer soms lastig.

Een goede indicatie kan verkregen worden door het meten van de relatieve luchtvochtigheid in de magnesiet vloer. Om dat te doen boor je een gaatje tot op ca ¾ van de dikte van de magnesiet vloer. Het boorgat heeft daarna 3 dagen nodig om te stabiliseren, het boren zorgt immers voor warmte. Het gat moet in die drie dagen wel worden afgedicht met tape. Er bestaan ook speciale afsluitbare pluggen voor. Vervolgens kun je dan met een sonde de relatieve luchtvochtigheid in de vloer meten. Wat ook mogelijk is, is net als bij een CM meting, materiaal te nemen uit de vloer en dit luchtdicht in een plastic zakje te doen. Ook dan na ca. 45 minuten de luchtvochtigheid in het zakje meten. Een percentage onder de 75% RH wordt als droog beschouwd. Maar, let op, dit is geen rechtsgeldige meting.

Doe hierbij wel voorzichtig, je wilt de vloerverwarmingsbuizen niet beschadigen.

Opstook protocol volgen
Het plaatsen van een houten vloer op een magnesietvloer met vloerverwarming, zonder dat de vloerverwarming heeft gedraaid, is bijzonder onverstandig. Omdat het niet eenvoudig is om een juist vochtpercentage te bepalen dient altijd het opstookprotocol gevolgd te worden.

Vóór het plaatsen van de vloer
Is het opstookprotocol doorlopen dan dient de vloer kort daarna geplaatst te worden. Het is in geen geval de bedoeling dat er daarna nog, door bijvoorbeeld stukadoors, veel vocht in de ruimte gebracht wordt. Magnesiet is immers voor ca. 95% hout en zal vocht opnemen uit de omgeving. Daarnaast trekt ook het in de vloer aanwezige zout vocht aan.

Omdat magnesiet voornamelijk in de renovatie gebruikt wordt zijn deze vloeren doorgaans sterk vervuild door overige bouwwerkzaamheden. Om die reden dient een magnesiet vloer altijd geschuurd te worden. Door te schuren kunnen ook eventuele ongelijkheden weggewerkt worden. Daarna moet de vloer geprimerd worden met een PU primer. Doorgaans is één stevige laag PU primer voldoende, maar het aanbrengen van een tweede laag, waardoor het een vochtscherm wordt, mag wel. Voor het plaatsen van een houten vloer hoeft een magnesiet vloer over het algemeen niet geëgaliseerd te worden, maar het kan en mag wel. Vraag in dat geval advies aan je lijm leverancier.

Wij kunnen ons voorstellen dat er best nog wel wat vragen zijn. Aarzel in dat geval niet om contact op te nemen met je lijmleverancier.

arrow_backward Terug naar het overzicht

Contactgegevens

Logistiekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM

tel: 0314 34 05 63
mail: info@lieverdink.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 07:45 – 17:00 uur

Wij leveren niet rechtstreeks aan particulieren.

Volg ons op socialmedia

Brochures aanvragen