Keurmerken

FSC keurmerk
Sinds 2001 is Parketfabriek lieverdink gecertificeerd (klik hier voor certificaat) volgens het FSC® keurmerk. Dankzij dit belangrijke milieukeurmerk worden op dit moment de volgende houtsoorten geleverd met certificering: Afzelia Doussié, Arura Vermelho, Eiken Premier, Eiken Rustiek 1-bis, Ipe (groenhart), Jatoba, Kambala, Keroewing, Muiricatiaria, Purperhart , Sucupera Preto en Wengé.

Geschiedenis FSC
Het FSC® keurmerk Forest Stewardship Council® is internationaal het bekendste keurmerk. FSC®, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Treft u het FSC®-logo aan op het houtproduct dat u wilt aanschaffen, dan weet u zeker dat dit product u de garantie biedt dat het hout afkomstig is uit goed beheerd bos. In Nederland is ongeveer 105.032 ha bos volgens het FSC®-keurmerk gecertificeerd, wereldwijd is dat 88,43 miljoen ha. (peildatum Maart 2007). Voor actuele informatie kunt u de website van FSC Internationaal raadplegen. FSC Nederland behartigt de belangen van het gebruik van FSC-hout in Nederland.

 

                           pefc-logo

 

PEFC
Een ander belangrijk keurmerk is het PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, voorheen Het Pan European Forest Certificate. Dit certificaat wordt voornamelijk gebruikt voor eikenhout uit Frankrijk. Parketfabriek Lieverdink wil zich onderscheiden door voornamelijk eikenhout te kopen van zagerijen met een PEFC certificaat. Het PEFC-certificaat is een vrijwillig initiatief uit de particuliere sector.

Het biedt de verzekering aan de klanten van boseigenaren dat de producten die zij kopen, gecertificeerd zijn door onafhankelijke partijen, op basis van de PEFC-criteria. Deze criteria richten zich op het duurzame beheer van bos.

Het PEFC Technical Document en de statuten definiëren de basiseisen voor deze boscertificerings-keurmerken. Vanwege de achtergrond ervan, tilt dit keurmerk zwaarder aan economische dan aan ecologische belangen. In Duitsland bijvoorbeeld, zijn in de certificeringsraad twee van de achttien zetels bestemd voor ecologische belangengroepen. De ecologische belangen worden verder voor een deel door de reguliere bosbouworganisaties vertegenwoordigd. Inmiddels is wereldwijd ca. 196,32 miljoen hectare bos gecertificeerd volgens PEFC. In Nederland is geen PEFC gecertificeerd bos aanwezig.(peildatum April 2007). Voor actuele informatie kunt u de website van PEFC-Nederland raadplegen.

Herstel wachtwoord
Voer uw E-mailadres in.
Een nieuw wachtwoord wordt per E-mail naar u verzonden.