Skip to main content

Parket in appartementen

Parket in uw appartement niet mogelijk? Onzin. Met een combinatie van de juiste soort parket en ondervloer kan het contactgeluid tot een minimum beperkt worden.  Een parketvloer gaat een leven lang mee, heeft van nature een isolerende werking en geeft uw woning bovenal een bijzonder sfeervolle uitstraling. We durven dus gerust te zeggen: iedere woning verdient parket!

U woont – of gaat wonen – in een woning met boven- en/of onderburen. Voor de goede orde is het verstandig om conform het bouwbesluit en de reglementen van uw VVE rekening te houden met voldoende beperking van het contactgeluid. (Bij belopen van uw vloer.) 

Op deze pagina helpen wij u het keuzeproces te doorlopen, dat hoort bij selecteren van de juiste soort parketvloer in uw appartement. Een vloer die u én uw buren veel wooncomfort in het vooruitzicht stelt.


Parket in appartementen: onder voorwaarden een goede keus!

Overweegt u om een parketvloer te laten leggen in uw appartement? U bent zeker niet de enige. U zult echter ook niet de eerste zijn die te maken krijgt met regels en voorschriften, voornamelijk om het ‘contactgeluid’ te beperken. Hier van tevoren niet goed rekening mee houden kan resulteren in een fikse teleurstelling.

Diverse woningscheidende vloeren

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende woningscheidende vloeren (draagvloer tussen de appartementen):

  • massief woningscheidende vloer (+5dB)
  • woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer (+5dB)
  • massief woningscheidende vloer (+10dB)
  • woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer (+10dB)

Is op alle woningscheidende vloeren zonder problemen parket te plaatsen?

Helaas is dat niet zo eenvoudig. Omdat er diverse woningscheidende vloeren bestaan is het eerst nodig om te bekijken welke soort basisvloer in uw appartement is toegepast. Verder is het van belang om de splitsingsakte te raadplegen. Daarin staan de eisen waaraan de parketvloer in uw appartement moet voldoen.  

Deze is door een notaris opgesteld, in overleg met de VvE. Hierin wordt mede beschreven aan welke regels voldaan moeten worden wanneer u overweegt een parketvloer in uw appartement te laten leggen.


Parket op massief woningscheidende vloer +5dB 

U kunt traditioneel parket plaatsen in combinatie met een speciale, geluidsisolerende tussenvloer, zoals Accoustimaxx®. Deze tussenvloer, in combinatie van de parketvloer en de draagvloer constructie, haalt een geluidsreductie van zelfs +11 dB (TNO getest). Verder zijn er diverse mogelijkheden om zwevend parket of laminaatvloeren te plaatsen. Door diverse fabrikanten worden zwevende tussenvloeren aangeboden mét of zonder een Peutz rapport of NSG Keurmerk. Dit betreffen officiële rapporten, die de meetresultaten van de geteste combinatie van parket en tussenvloer laten zien. Met gebruik van deze goedgekeurde tussenvloeren kunnen parket – en laminaatvloeren zonder problemen worden gelegd.

Parket op zwevende dekvloer +5dB met vloerverwarming

Er worden op dit moment ook zwevende dekvloeren met vloerverwarming (warmwatersysteem) opgeleverd. Gezien het rendementsverlies bij de meeste zwevend aangebrachte parketvloeren, zal hier alleen gekozen kunnen worden voor een direct verlijmde, traditionele parketvloer, zonder een speciale geluidsisolerende tussenlaag. Dit traditionele parket, dat in combinatie met een tussenvloer van mozaïek direct wordt verlijmd op de dekvloer, zal alleen niet voldoen aan de door VvE’s veelal gestelde eis van +10 dB. Indien uit metingen onverhoopt blijkt dat +10 dB niet gehaald kan worden, leidt dit voor alle bewoners tot dezelfde beperking. Het is dan mogelijk dat ervoor gekozen wordt het reglement alsnog door de VvE te laten versoepelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze documentatie over parket en vloerverwarming.

parket appartement

Parket op massief woningscheidende vloer van +5dB

De mogelijkheden van geluidsisolerende tussenvloeren op zwevende dekvloeren waren tot op heden zeer beperkt. Het feit dat een dergelijke dekvloer een enigszins verende constructie heeft, leidt er toe dat deze niet altijd geschikt is voor toepassing van een zwevende parketvloer. Diverse testen met zwevend laminaat en parket wijzen uit dat zelfs een slechter geluidsisolerend resultaat verwacht mag worden. Dit ondanks het gebruik van een dempende tussenlaag. De verschillende verende lagen kunnen elkaar dusdanig negatief beïnvloeden, dat door resonantie van de lagere tonen een verslechtering van tenminste +2 dB kan optreden (zelfs +3 à +4 dB verslechtering is geen uitzondering). 

Door gebruik te maken van de juiste onderlaag kan men de geluidsreductie van de zwevende vloer nagenoeg handhaven en in enkele gevallen zelfs licht verbeteren (+1 tot +3 dB is mogelijk, afhankelijk van de te kiezen tussenvloer). Helaas is deze verbetering, in relatie tot de door VvE’s geëiste +10 dB, vaak ontoereikend, omdat deze niet gehaald kan worden. 

De normen die gesteld worden ten aanzien van bestaande geluidsisolerende tussenvloeren (al dan niet getest en voorzien van een NSG keurmerk Productlabel) geven geen garantie dat ze, aangebracht op een zwevende dekvloer, +10 dB genereren. Indien een zwevende dekvloer (kaal) slechts de +5 dB norm haalt, zoals deze in het Bouwbesluit vereist wordt. Dan was het tot op heden niet mogelijk deze vloer te verbeteren (met de huidige bestaande tussenvloersystemen) tot +10 dB. 

Parket op massief woningscheidende vloer van +10dB

Op deze vloer kan zonder problemen een vaste traditionele parketvloer verlijmd worden op de bestaande zwevende dekvloer in combinatie met een tussenvloer. Hiervoor is geen speciale geluidsisolerende oplossing nodig, indien de zwevende dekvloer minimaal +10 dB geluidsreductie levert. Meestal wordt deze optie al geadviseerd door de bouwer of is deze beschreven in de meegeleverde bouwbeschrijving. Is de prestatie van de zwevende dekvloer echter beneden +10 dB, dan is het raadzaam contact op te nemen met de VvE. Zij kan eisen dat de constructie, met de daarop te plaatsen parketvloer, aan minimaal +10 dB moet voldoen. Dan zal ook hier gekozen moeten worden voor een zwevende tussenvloer die +10 dB geluidsreductie kan halen. Het gaat daarbij om het geheel van de draagvloer met zwevende dekvloer en daarop de tussenvloer en parketvloer. 

Ook voor deze constructie geldt dat, bij toepassing van een zwevende parket- of laminaatvloer, er door resonantie een verslechtering van de geluidsisolatie kan optreden (afhankelijk van de gebruikte tussenlagen). Dit kan oplopen tot tenminste +2 à +3 dB, waardoor de vereiste geluidsreductie van +10 dB niet meer behaald wordt.

Ook hier is het raadzaam om de keuze van de ondervloer zorgvuldig af te wegen. In dit geval biedt Accoustimaxx® één van de beste oplossingen.


Kies voor geteste ondervloeren

Kiezen voor een NSG geteste ondervloer is voor uw buren én voor uzelf de beste oplossing. Door de unieke samenstelling van deze ondervloeren wordt het loopgeluid tot een minimum beperkt, hetgeen uniek is voor een zwevende toepassing. 

De ondervloeren van Unifloor zijn stuk voor stuk NSG getest en leveren, op dit moment als één van de weinigen, een echte geluidsreducerende vloer op. Met meer dan de vereiste +10dB, tot zelfs +11dB.


Parket kiezen? Vind een dealer

Wilt u meer weten over de verschillende soorten houten vloeren voor appartementen en heeft u hulp nodig bij parket kiezen? Wij hebben een groot netwerk van parketspecialisten en verwijzen u met plezier door naar een showroom in uw regio. Stuur ons een e-mail en vertel ons uw woonplaats, dan ontvangt u spoedig een reactie.

Contactgegevens

Logistiekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM

tel: 0314 34 05 63
mail: info@lieverdink.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij: 07:45 – 17:00 uur

Wij leveren niet rechtstreeks aan particulieren.

Volg ons op socialmedia

Brochures aanvragen